Toekomst

Muzikamanto heeft een duurzame toekomst en groene ideeën. Wij zullen op korte en lange termijn verbeteren, vernieuwen en veranderen. Ondertussen zijn we verhuist naar een groter huis in het groen. Het is een plaats waar de natuur kan ademen en mensen meer zichzelf mogen zijn, waar verschillende kunstvormen (dans, muziek, beeld, theater, …) mogen interageren.

Lange termijn:

  • Homestudio: een nieuwe manier van muziek leren.
  • Geleidelijk aan omschakeling naar groene partners.
groepsfoto muzikamanto